Shpëtimtarët shqiptarë të Kosovës dhe jashtë saj, të cilët duke rrezikuar jetën strehuan dhe shpëtuan hebrenj gjatë Holokaustit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *