In memoriam Mustafa-Pasha (Asllan) Rezniqi (1924 – 2009)

May 28, 2012 / Comments (0)

Uncategorized

Në përkujtim Mustafa-Pashë (Asllan) Rezniqin, në përvjetorin e dytë pas vdekjes.

In remembrance of late Mustafa-Pasha (Asllan) Rezniqi, two years after his death.

Mustafa Pasha (Asllan) Rezniqi, 07.051924 – 28.05.2009.

I biri i Asllan Rezniqit (“Fisnik mes Kombeve” – Yad Vashem, Izrael).  Shpëtimtar i madh të hebrenjve gjatë Holokaustit.

Asllan Rezniqi’s son (“Righteous among the Nations” – Yad Vashem, Israel). Great Albanian rescuer of Jews during the Holocaust.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *